Skip to content

Financial analysis (Regnskabsanalyse)

This module allows you to retrieve a textual analysis of the finances of a company, based on data from up to five previous years of reporting. Additionally, the response also includes the previous two financial reports.

POST api.lassox.com/modules/reportanalysis/{lassoid}
{ 
  "lassoId": "CVR-1-34580820",
  "text": "Firmaets regnskab er blevet revideret af en autoriseret revisor fra Aaen & Co. statsautoriserede revisorer p/s. Der er ingen forbehold fra revisor.<br/><br/>Omsætningen er ukendt, men bruttofortjenesten udgør 15,4 mio. kr. og det endelige resultat udgør 758.535 kr., som er højere end de seneste fire årsresultater. <br><br> Der laves et EBITDA på 3,56 mio. kr. mod 2,45 mio. kr. året forinden.<br/><br/>Den samlede balancesum på 18,5 mio. kr. består primært af anlægsaktiver (72 %), debitorer (14 %) og likvider for 45.451 kr. (0 %). Hovedparten af passiverne består af kortfristet gæld, som beløber sig til 11,5 mio. kr. På den anden side fremgår det, at egenkapitalen udgør 2,63 mio. kr. <br><br> Faktorer, der har indflydelse på virksomhedens omsætningshastighed, inkluderer følgende: <br>- Der har været en generel stigning i anlægsaktiver fra år til år i de seneste 4 regnskaber. <br>- Arbejdskapitalen er negativ i virksomheden og udgør -6,3 mio. kr. (-3,81 mio. kr. i 2021).<br/><br/>Kreditpolitikken (standard):<br>==========================================<br>Nøgletal        2021       Krav<br>Soliditet(korr)    14%      >30%<br>Likviditetsgrad   45 %      >100%<br> <br>--> Soliditetsgraden lyder på 14,22 %. <br>--> Likviditetsgraden forholder sig under industristandarden.<br/><br/>Virksomheden aflægger et regnskab med et stigende resultat.<br/><br/>Til strategilægning og budgetjustering, forslår vi, at du tager stilling til følgende spørgsmål: <br>- I hvilken grad kan virksomheden fortsætte med generere kontanter hurtigt nok til betale sine leverandører og kreditorer til tiden? Er gældsperioden passende for virksomheden? <br>- Hvad skyldes det store fald i den likvide beholdning og kan denne udvikling have betydning for virksomhedens evne til at imødekomme de kortfristede forpligtelser på længere sigt?",
  "latestReport": "<<See report format>>",
  "previousReport": "<<See report format>>"
}

You can read about the format of the report here.

Note that the text response has HTML tags in it, which you will need to render i you wish to visualize the text. This is primarily simple tags, such as <br/> or <ul></ul>, etc.